Palle Madsen

Stilling: “Principal, Lead Forest Restoration and Practice Research, PhD”  
Indehaver af InNovaSilva ApS
Mission og vision

Jeg startede InNovaSilva ApS med en mission om at fremme og forbedre bæredygtig forvaltning og genopretning af skove og skovlandskaber, der udfordres af klimaændringer, ved at innovere gennem anvendt forskning og udvikling. Jeg tror, at intelligent brug af træ og træbiomasse, sammen med bæredygtig skovgenopretning og -forvaltning, er det stærkeste og mest omkostningseffektive værktøj, vi har for at gøre en forskel for en bedre verden.

Udfordringerne er større end nogensinde, men vores muligheder for at implementere gode løsninger er også større. Jeg bidrager med mere end 30 års erfaring inden for skovkultur, forskning, udvikling, formidling og implementering af evidensbaserede resultater inden for skovforvaltning, foryngelse og genopretning.

InNovaSilva ApS’ tilgang er at samarbejde med praktikere og interessenter for at kombinere skovvidenskab med innovative metoder for at understøtte implementering, der er relevant for at imødekomme behov. Dette gøres med fuld forståelse for de skiftende forhold i vores moderne verden, herunder befolkningstilvækst og forskellige økonomier, ændrede klimaforhold samt udbredt fremkomst af nye økosystemer.

 
Videnskabelige og praktiske områder
  • Skovkultur og skovforyngelse
  • Genopretning af skovlandskaber, skovrejsning og genbeplantning
  • Skovtilpasning og -håndtering af klimaændringer
  • Skovvildt og vildtbestandens påvirkning og forvaltning
Publikationer
En opdateret liste over publikationer, herunder H-indekser, er i øjeblikket tilgængelig på:

Phone: +45 2434 0209
Mail: palle@innovasilva.com

Mail: john@innovasilva.com

Dr. John Stanturf

Stilling: Restoration specialist for InNovaSilva. 

Gæsteprofessor ved Estiske Universitet for Biovidenskab og en genoprettelsesspecialist hos InNovaSilva.

John Stanturf gik på pension i 2018 som seniorforsker fra US Forest Service. Han fortsætter med at rådgive og gennemføre træning inden for skovlandskabsgenopretning og fungerer som vicekoordinator for IUFRO Task Force om “Transformation af skovlandskaber for fremtidens klima og menneskers trivsel.”

Hans forskning inden for genopretning, forstyrrelse, klimaændrings-tilpasning og bioenergi udføres i tempererede, boreale og tropiske skove i Nord- og Sydamerika, Europa, Afrika og Asien. Han har en ph.d. i skovjord fra Cornell University.

Laura R. Bonde

Position: “Student assistant”

Studerende ved Københavns Universitet

Skov- og landskabsingeniør 2024

Modtager henvendelser vedrørende hjemmesiden

Mail: Laurabonde5525@gmail.com