Klima- og mosaikskove

Skove med variation betyder diversitet

Nøgleordet for de fremtidige bæredygtige skove vil være variation. De fremtidige skove vil fremstå som mosaikker af forskellige bevoksninger, der veksler mellem hinanden.

Der vil være variation i forhold til alder på træerne, i forhold til træarter og i forhold til anvendelse. I nogle områder vil skovdrift være dominerende, mens andre områder kan fremme biodiversitet og andre områder igen tjene rekreative formål.

InNovaSilva

Mere om mosaikskoven

Mosaikskoven har den fordel, at skoven betragtes som en mosaik af skovtyper, træarter og bevoksninger, hver især med specifikke målsætninger, karakteristika og dyrkningsmetoder tilknyttet.

Variationen i mosaikskoven ses ikke kun som en logisk følge af tilpasninger til jordbund og forskellige målsætninger, men også som en strategi for øget risikospredning, tilpasningsdygtighed og resiliens for hele skoven i anerkendelse af skovens lange produktions- og livscyklus.