Climate-smart forestry

Climate-smart forestry

Betydning:

 

  • Fokus på kulstofbinding 
  • Erstatning af fossile ressourcer med træ
  • Formålet er plantning af skove med større tilpasnings evne overfor klimaforandringer 
  • Målet er en bevoksning med mere ulige alder