eco2adapt

eco2adapt-projektet er et femårigt Horizon Europe-projekt, der har til formål at hjælpe interessenter med at administrere skove for at optimere social og økologisk robusthed. Ved at bruge konceptet med naturbaserede løsninger kombinerer vi tværfaglig viden fra forskere og interessenter i Europa og Kina for at få indsigt i kulturopfattelser og give incitament til at tilpasse ledelse og politik.

Formålet er, at

InNovaSilvas bidrag

Giver et solidt grundlag for smarte værktøjer til at hjælpe multi-interessenter med at skabe, administrere og beskytte modstandsdygtige skove

Målet er, at:

• Oprette en vidensbase med data samt udføre ‘FAIRification’

• Udvikle protokoller til maskinlæring for at estimere forstyrrelseseffekter og økosystemtjenester

• Designe en portefølje af arter og forvaltningsværktøjer til interessenter

Mere om projektet

eco2adapt-konsortiet har samkonstrueret projektidéen gennem diskussioner med interessenter, NGO’er, skovbrugere og jordejere. Der er blevet analyseret, hvilke flaskehalse der gør europæiske og kinesiske skove socialt og økologisk dårligt rustede til at klare klimaændringer. Årsagerne spænder fra uhensigtsmæssig artsvalg og plantning i uegnede jorde og klimaer, uegnede forvaltningshandlinger, ringe modstandsdygtighed over for abiotiske og biotiske farer, artsinvasioner, markeds- og politisk forcering. Også grundejere og skovbrugere er uvillige til at investere i plantager i klima-hotspots, på grund af mangel på passende forsikringspræmier, hvis skoven bliver beskadiget gennem storme, brand, tørke, insekt- og patogenangreb. 

Derfor foreslås en portefølje af tilpassede forvaltningsløsninger og innovative bioøkonomiske og forvaltningsmæssige forretningsmodeller, herunder forsikring, styring og certificering, så interessenter kan interagere anderledes med et multifunktionelt socialt-økologisk skovsystem i regional skala. Der vil også blive leveret en række banebrydende værktøjer til at overvåge skovenes sårbarhed og modstandskraft (såsom invasive arter og biodiversitet) til brug for forskellige samfundsgrupper, fra borgeren til den politiske beslutningstager. Ved at inkludere skræddersyet kommunikation til alle niveauer i samfundet, vil vi nå ud til et bredt publikum med kapacitet til at skabe positive forandringer.