Projekter

Opinion

InNovaSilva har i de seneste år arbejdet på at udbrede kendskabet i befolkningen, blandt beslutningstagere og i medierne til de dyrkede skoves potentialer for at understøtte en bæredygtig udvikling – ikke mindst i forhold til den betydelige CO2-effekt.
Det er bl.a. sket gennem udgivelsen af bogen ”Klimaskoven” som er uddelt til alle MF’ere.

InNovaSilva er aktiv i mediernes debatspalter, holder foredrag og deltager i konferencer og søger aktivt at informere om skovdyrkningens muligheder og tabene ved at opgive skovdriften på store arealer uden tanke for andet end udokumenterede gevinster for biodiversiteten.

Forskning og udvikling

Den øgede bevågenhed på natur og biodiversitet og politisk-ideologiske strømninger baseret på ”naturlige” eller ”naturens løsninger” er udfordrede af det faktum, at vi er blevet 8 mia. mennesker i verden.

Kernen i InNovaSilvas indsats er at arbejde på et vidensbaseret grundlag. Det vil sige forske og udvikle løsninger, der er baseret på naturvidenskabelige metoder og indsamlede data til at belyse og kvantificere kausale sammenhænge.

Demonstrationsprojekter

InNovaSilva har i 2019 foreslået initiativet med RFFL – Resilient Future Forests Lab. Formålet er at skabe et globalt netværk af demonstrationsforsøg i operationel skala inden for aktiv og målsætningsdrevet skovdyrkning og skovrejsning. Der udvikles en vifte af løsninger, og der kan løbende leveres data og resultater på effekterne af alternative valg i skovdriften.

 Demonstrationsforsøgene sigter mod store (> 50 ha) forsøgsområder for at sikre solide data fra forsøg i praksisnær relevant og langsigtet skala. Størrelsen er også vigtig for formidlingen og troværdigheden.

RFFL-demonstrationsforsøgene skal fungere som skovbrugsfaglige udstillingsvinduer og eksperimentarier, der kan bidrage til at dokumentere og dermed sikre faget og erhvervets relevans og eksistens i fremtiden.

I Danmark og udlandet

Vi er begyndt i det små i Danmark i Poulsker Plantage på Bornholm (11 ha), Trollerup Forsøgsplantage (120 ha) og St. Hjøllund Plantage (Julianelyst) v. Jelling samt i både Uzbekistan og Kirgisistan for udviklingsmidler kanaliseret til initiativet fra IUFRO.

InNovaSilva deltager desuden i et konsortium med 23 andre europæiske partnere – hovedsageligt skovforskningsinstitutioner – i projektet ”Eco2adapt”, som netop er bevilget, iværksættes til sept. 2022 og ledes af det franske forskningscenter INRAE.

 I projektet er det målet at etablere 10 ”Living Labs” ud fra samme målsætninger og tilgang som bag RFFL.