Ligestilling af private lodsejere med kommunerne

Dansk Skovforening kritiserer i et høringssvar det ringe afløb for tilskuddet til privat skovrejsning. Kommunerne får næsten dobbelt så meget i tilskud og det skyldes, at tilskuddet til private sker på baggrund af fastsatte standardpriser, mens kommunernes afspejler de reelle omkostninger, såkaldte reference omkostninger. – Hvis regeringens ambition om 250.000 ha ny skov skal indfries, er det på høje tid at se mere kritisk på ordningen og være villig til at gennemføre ændringer, der kan gøre ordningen attraktiv for lodsejerne.