Finanslov 2024: 100 millioner kroner til skovrejsning

Der er afsat 100 millioner kroner til øget skovrejsning i finansloven for 2024. Pengene øremærkes Klimaskovfonden, som dermed får ansvar for projekter om skovrejsning og udtagning af lavbundsjord.

Miljøminister Magnus Heunicke siger i den forbindelse, at ”vi skal have markant mere skov, end vi har i dag, og Klimaskovfonden er en vigtig medspiller i den private skovrejsning.”

Det er forventningen at de 100 millioner kroner vil kunne række til at rejse yderligere cirka 3.500 hektar skov og udtage 200 hektar lavbundsjord. Regeringen målsætning etablering af 250.000 hektar ny skov – svarende til et areal på størrelse med Lolland, Falster og Bornholm tilsammen. Det er knap 40 procent mere end det skovareal, der er i Danmark i dag.