Danmarks forbrug af biomasse til energi holder historisk højt niveau

Vedvarende energi udgjorde 45,6 pct. af det samlede energiforbrug i Danmark i 2022, heraf udgjorde biomasse udgjorde 68 pct. Den resterende del kom fra sol, vind, vand, geotermi og varmepumper. Så når vi taler om vedvarende energi i Danmark taler vi fortrinsvis om forbrug af halm, træpiller, biogas og andre energivarer baseret på biomasse. Det oplyser Danmarks Statistik. Det danske forbrug af biomasse er mere end fire gange større end i 1995, og det er især skovflis og træpiller, der fylder mere i det danske forbrug af biomasse. 30 pct. af biomassen til energi blev importeret fra udlandet.