Klimaskoven

Et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet
InNovaSilva arbejder i Danmark og globalt med opbygning af robuste klimamodeller for skovrejsning

Hvorfor gør vi det?

InNovaSilva er en forskningsbaseret virksomhed, der har klimaskoven som vision og praktisk skovrejsning som mission

Hvordan gør vi det?

Klima – og mosaikskoven er InNovaSilvas produkt. Her går CO2-reduktion og bæredygtig skovdrift hånd i hånd med variation og biodiversitet

Hvor arbejder vi?

Klimaudfordringen er global, og InNovaSilva arbejder både i Danmark og sammen med globale forskningsnetværk

Hvem er vi?

InNovaSilva er et selskab baseret på solid forstmæssig viden og samarbejder med private investorer om skovrejsning

Oversigt over projektområder


Hvorfor gør vi det?

InNovaSilva er en forskningsbaseret virksomhed, der har klimaskoven som vision og praktisk skovrejsning som mission

Hvordan gør vi det?

Klima – og mosaikskoven er InNovaSilvas produkt. Her går CO2-reduktion og bæredygtig skovdrift hånd i hånd med variation og biodiversitet

Hvor arbejder vi?

Klimaudfordringen er global, og InNovaSilva arbejder både i Danmark og sammen med globale forskningsnetværk

Hvem er vi?

InNovaSilva er et selskab baseret på solid forstmæssig viden og samarbejder med private investorer om skovrejsning

Hvad mener vi?

InNovaSilva formidler viden om moderne skovdrift, om CO2-bidrag, biodiversitet og substitution ved træproduktion

"skove med variation - mosaikskove - er nøgleordet for de fremtidige bæredygtige skove "

Seneste nyheder

Cases