Rejsning af 250.000 hektar skov kræver incitament og motivation

En række ministerier har sendt en kortlægning af barrierer for skovrejsning i Danmark i høring. Det har Dansk Skovforening svaret på og lægger vægt på større fokus på, hvad der motiverer lodsejerne til at plante skov. I høringssvaret skriver Dansk Skovforening, at det er nødvendigt at stille skarpt på, hvad der fremmer lysten til skovrejsning. Motivationen hos den enkelte lodsejer er altafgørende for, at ambitionen om yderligere 250.000 ha skov i Danmark skal lykkes. Dansk Skovforening vil derfor inden længe udsende en spørgeskemaundersøgelse for at indsamle lodsejernes overvejelser i forhold til at rejse skov.