Projekter

Demonstrations-projekter

InNovaSilva har i samarbejde med IUFRO forestået initiativet med RFFL – Resilient Future Forests Lab. Formålet er at skabe et globalt netværk af demonstrationsforsøg i operationel skala inden for aktiv og målsætningsdrevet skovdyrkning og skovrejsning. Der udvikles en vifte af løsninger, og der kan løbende leveres data og resultater på effekterne af alternative valg i skovdriften.

Demonstrationsforsøgene sigter mod store (> 50 ha) forsøgsområder for at sikre solide data fra forsøg i praksisnær relevant og langsigtet skala. Størrelsen er også vigtig for formidlingen og troværdigheden.

RFFL-demonstrationsforsøgene skal fungere som skovbrugsfaglige udstillingsvinduer og eksperimentarier, der kan bidrage til at dokumentere og dermed sikre faget og erhvervets relevans og eksistens i fremtiden.

Danmark og udlandet

Vi er begyndt i det små i Danmark i Poulsker Plantage på Bornholm (11 ha), Trollerup Forsøgsplantage (120 ha) og St. Hjøllund Plantage (Julianelyst) v. Jelling samt i både Uzbekistan og Kirgisistan for udviklingsmidler kanaliseret til initiativet fra IUFRO.

InNovaSilva deltager desuden i et konsortium med 23 andre europæiske partnere – hovedsageligt skovforskningsinstitutioner – i projektet ”Eco2adapt”, med opstart i 2022 og ledes af det franske forskningscenter INRAE.

InNovaSilva spiller en væsentlig koordinerende og faciliterende rolle for udviklingen og implementeringen af denne nye generation af langsigtede demonstrationsforsøg.

Oversigt over danske projektområder