Projekter

Demonstrations-projekter

InNovaSilva har i samarbejde med IUFRO forestået initiativet med RFFL – Resilient Future Forests Lab. Formålet er at skabe et globalt netværk af demonstrationsforsøg i operationel skala inden for aktiv og målsætningsdrevet skovdyrkning og skovrejsning. Der udvikles en vifte af løsninger, og der kan løbende leveres data og resultater på effekterne af alternative valg i skovdriften.

Demonstrationsforsøgene sigter mod store (> 50 ha) forsøgsområder for at sikre solide data fra forsøg i praksisnær relevant og langsigtet skala. Størrelsen er også vigtig for formidlingen og troværdigheden.

RFFL-demonstrationsforsøgene skal fungere som skovbrugsfaglige udstillingsvinduer og eksperimentarier, der kan bidrage til at dokumentere og dermed sikre faget og erhvervets relevans og eksistens i fremtiden.

Danmark og udlandet

Vi er begyndt i det små i Danmark i Poulsker Plantage på Bornholm (11 ha), Trollerup Forsøgsplantage (120 ha) og St. Hjøllund Plantage (Julianelyst) v. Jelling samt i både Uzbekistan og Kirgisistan for udviklingsmidler kanaliseret til initiativet fra IUFRO.

InNovaSilva deltager desuden i et konsortium med 23 andre europæiske partnere – hovedsageligt skovforskningsinstitutioner – i projektet ”Eco2adapt”, med opstart i 2022 og ledes af det franske forskningscenter INRAE.

InNovaSilva spiller en væsentlig koordinerende og faciliterende rolle for udviklingen og implementeringen af denne nye generation af langsigtede demonstrationsforsøg.

Oversigt over projektområder