Om InNovaSilva

InNovaSilva

InNovaSilva arbejder for at udbrede viden for at fremme mosaikskov med øget træproduktion og brug af bæredygtigt produceret træ. InNovaSilva forholder sig til hele systemet/kredsløbet fra en øget binding af CO2 i skovene gennem øget tilvækst og til, hvordan anvendelsen af træ kan forbedres og forøges.

Værdier

Ordentlighed skal sikre alles – også de fremtidige generationers – adgang til det gode liv. 

I InNovaSilva arbejder vi for global og lokal bæredygtighed – i tanke og handling. Vores aktiviteter udspringer af et altruistisk grundprincip.

Samarbejde, nysgerrighed og dialog er vores vigtigste redskaber for at omsætte vores ambitioner fra teori til handling.

Mission

At gå foran sammen med dem, der kan og vil InNovaSilva kombinerer skovbrugsvidenskab, anvendt forskning og praktiske erfaringer med innovative løsninger til at fremme forbedringer af bæredygtig drift af skove og skovlandskaber. Vi er en aktiv del af en global bevægelse for grøn omstilling med dyrkede skove og god anvendelse af træ. Vi gør det sammen med dem, der kan og vil gå foran.

Det sker bl.a. gennem RFFL – Resilient Future Forests Lab (IUFRO, 2022), som er et globalt netværk af praksisnære demonstrationsforsøg i operationel skala, som InNovaSilva og IUFRO søger at etablere sammen med fonde, ”impact investors”, skovejere- og praktikere samt kolleger og organisationer, herunder IUFRO’s medlemsorganisationer, inden for forskning og udvikling.

Ansvarlighed

Praktisbaseret indsigt
Vi udvikler og demonstrerer løsninger, der virker i praksis på både kort og langt sigt, og som kan skaleres ved fælles hjælp. Udgangspunktet er videnskabs- og praksisbaseret indsigt og evidensbaserede resultater fra hele verden. Indsatsen er baseret på mere end 30 års erfaring relateret til skovdyrkning, skovforyngelse og skovrejsning.

Visionen

Bedre fremtid med mosaikskov for bæredygtig udvikling
Vi stræber efter en fremtid med flere og større skovarealer, der forvaltes efter sunde, tilpasningsdygtige og værdiskabende driftsprincipper, så de kan bidrage til at sikre en bæredygtig udvikling for mennesker, klima, biodiversitet, friluftsliv og drikkevand nu og i fremtiden.