Centralasien

Kirgisistan og Usbekistan

InNovaSilva er med i pilotprojekter i Kirgisistan og Uzbekistan. Målet er at udvikle og demonstrere robuste og bedre metoder til skovrejsning med træ- og buskarter, som kan modvirke erosion og øge skovdækket i de store åbne områder, hvor mennesker og deres husdyr har ryddet skovene.

Erodering

Baggrund

Bjergene leverer vand til floderne i Usbekistan og Den Kirgisiske Republik, hvor gletsjere og snepakning er kilde til vandforsyningen, når vejret mildnes i forårs- og sommermånederne. I denne proces er skove vigtige, men desværre er bjergeskove truet af overgræsning, skovhugst og heraf påvirkning af klimaet. Resultatet er jorderosion og hurtigere vandafledning, der kan medføre oversvømmelser og som bidrager til mudder og jordskred. 

På den baggrund er et internationalt samarbejde sat i gang med henblik på at demonstrere og dokumentere fordele ved øget skovrejsning. I samarbejdet deltager InNovaSilva under ledelse af International Union of Forest Research Organisations-Special Program for Developing Capacity (IUFRO-SPDC), som påtog sig ansvaret for pilotprojektet i Centralasien med Usbekistan og Den Kirgisiske Republik, som værter.

– Nøglen til succes er et tæt samarbejde med vores praksisorienterede videnskabspartnere i Usbekistan og Kirgisistan samt andre videnskabsmænd i IUFRO-netværket, fortæller forskningsdirektør Palle Madsen, InNovaSilva, og fortsætter: 

– Det er også vigtigt at inddrage de lokale interessenter, da innovative løsninger for fremtiden kun er mulige, hvis de lokale er engageret i projektet og dermed overbeviste om, at de har gavn af ændringer i arealanvendelsen.

Katastrofefaste landskaber

Pilotprojektet vil forhåbentligt dokumentere, at skovbrug bliver en gevinst for disse lande, og at såvel Kirgisistan som Usbekistan bliver nødt til at implementere disse innovative tilgange til bæredygtige fremtidige landskaber via skovrejsning.  

Selve implementeringen af Centralasien-projektet er foretaget af InNovaSilva ApS i samarbejde med Forestry Research Institute of Uzbekistan, Laboratory of Economics and Organization of Forestry, Research and Production Center for Forest Research, Institute of Biology of the National Academy of Sciences of Den Kirgisiske Republik og US Forest Service.  

– Vi har i Uzbekistan haft fokus på at udvikle katastrofefaste landskaber ved at blive bedre til at styre vandskel. Det betyder, at vi dokumenterer fordelene ved at undgå voldsom vandafledning ved hjælp af øget skovbevoksning, så man undgår oversvømmelser og katastrofer, siger Palle Madsen.

Konflikter og synergier

I Den Kirgisiske Republik har samarbejdet koncentreret sig om, at lave brugbare skovfornyelsessystemer. Her har forskerne arbejdet med løsninger for træplantning, og har undervejs adresseret de lokale udfordringer for relevante træarter, samt mulighederne for plantning af planteskolekimplanter og, ikke mindst – udfordringen i ubegrænset græsning og nye metoder. 

I Kirgisistan har den fremtidige forvaltning også været behandlet, herunder hvordan man bedst muligt overfører den nødvendige information og innovation til de aktører og forvaltningsenheder, der kan blive bragt i spil.  

– Det kan meget nemt afdække konflikter og synergier med andre bæredygtige udviklingsmål. Fx biodiversitet, økonomi og sociale fordele. Vi håber på, at kunne løse konflikter på et tidligt tidspunkt, så de ikke kommer til at blokere processen for restaurering af skovlandskabet, pointerer Palle Madsen.