EU opfordrer til mere robuste og mangfoldige skove

EU-Kommissionen ønsker på frivillig basis at fremme biodiversitet og klimaresiliens i skovene, og Kommissionen har på den baggrund udsendt en række frivillige dyrkningsprincipper under overskriften Closer-to-Nature Forest Management. Her kan man se, hvad Kommissionen anbefaler i forhold til at bringe skovene tættere på de naturlige processer, herunder at flere flere træarter og aldersklasser er mere modstandsdygtige overfor klimaændringer end ensaldrende monokulturer. Derudover lægger EU vægt på, at de anførte principper gavner skovens økosystemtjenester og langsigtede produktivitet.