Miljøminister vil give vi plads til flere arter i vores skove

Magnus Heunicke vil hjælpe naturen i vores skove, så dyr, planter og svampe får bedre levesteder. Derfor skal der ifølge ministeren være mere plads til gamle træer og vand i statens skove, så biodiversiteten får bedre vilkår. Det er baggrunden for Naturstyrelsens udlægning af op mod 75.000 hektar urørt skov på statens arealer. – Skovene kommer til at forandre sig og se ud på en ny måde, siger miljøminister Magnus Heunicke, som nu lancerer en informationskampagne i 37 statsskove, hvor borgere vil møde en rødmalet, skåret træstamme med en QR-kode, der viser ind på sitet www.vilderenatur.dk, som forklarer forandringerne i vores fælles natur.