Biodiversitet – en ny forretning i skoven

Klimaeffekt er allerede en velkendt forretningsmodel for skovene, men nu er en ny ved at spire frem: biodiversitet. Det kan man læse merer om i Magasinet Skoven, som gennemgår, hvordan bæredygtighedskrav til virksomheder er med til at øge interessen for et biodiversitetsmarked i de danske skove, og at det kræver udvikling af modeller for samarbejde mellem virksomheder og lodsejere. Blandt andet om det projektsamarbejde, som WWF har indgået med 15. Juni Fonden, der handler om at få de danske virksomheder på banen, så de kan spille den store rolle i biodiversitetsdagsordenen, som de ifølge WWF både kan, vil og bør.