Biodiversitetsrådet vil have mere urørt privat skov

Biodiversitetsrådet præsenterede 23. november sin årsrapport med titlen “Mod robuste økosystemer – anbefalinger til en dansk lov om biodiversitet”. Biodiversitetsrådet anbefaler, at Danmark får en biodiversitetslov – Biodiversitetsrådet

Heri kan man læse, at Biodiversitetsrådet vil have langt mere urørt skov på private arealer. Det er Dansk Skovforening ikke tilfredse med. Her glæder man sig over, at Biodiversitetsrådet peger på, at biodiversitetspotentialet er højt i de private skove, og derfor forstår foreningen ikke, at man nu vil straffe de skovejere, der har allerede har gjort en indsats for biodiversiteten, ved at pålægge dem at lægge skov urørt.

– Den biodiversitet, der er bygget op i skovene, skyldes, at skovejerne i generationer har passet på skovene, og er således resultatet af ejernes drift, ikke – som det ofte fremstilles – på trods af ejernes drift, siger direktør Anders Frandsen Dansk Skovforening.