Aktivt bæredygtigt skovbrug og skovrejsning

måske det mest effektive redskab for de langsigtede klima- og biodiversitetsmål 

InNovaSilva arbejder i Danmark og globalt med at udvikle, demonstrere og dokumentere robuste modeller for skovdrift og skovrejsning

Hvorfor gør vi det?

InNovaSilva er en forskningsbaseret virksomhed, der har aktivt skovbrug i en mosaik af skovtyper som vision og evidensbaseret implementering, som mission

Hvordan gør vi det?

Mosaikskoven er InNovaSilvas tilgang. Her skaber træproduktion, CO2-reduktion og naturindhold tilsammen en bæredygtig mosaik for mennesker og natur

Hvor arbejder vi?

Klima- og træproduktionsudfordringen er global, og InNovaSilva arbejder både i Danmark og i udlandet sammen med forskere og praktikere på at finde lokale løsninger, som virker

Hvem er vi?

InNovaSilva er et selskab baseret på solid forstlig viden og erfaring. Vi samarbejder med forskerkolleger, praktikere, skovejere og investorer om aktivt skovbrug og skovrejsning

Oversigt over projektområder


Hvorfor gør vi det?

InNovaSilva er en forskningsbaseret virksomhed, der har klimaskoven som vision og praktisk skovrejsning som mission

Hvordan gør vi det?

Klima – og mosaikskoven er InNovaSilvas produkt. Her går CO2-reduktion og bæredygtig skovdrift hånd i hånd med variation og biodiversitet

Hvor arbejder vi?

Klimaudfordringen er global, og InNovaSilva arbejder både i Danmark og sammen med globale forskningsnetværk

Hvem er vi?

InNovaSilva er et selskab baseret på solid forstmæssig viden og samarbejder med private investorer om skovrejsning

Hvad mener vi?

InNovaSilva formidler viden om moderne skovdrift, om CO2-bidrag, biodiversitet og substitution ved træproduktion

"skove med variation - mosaikskove - er nøgleordet for de fremtidige bæredygtige skove "

Seneste nyheder

Cases