Forskning

Den øgede bevågenhed på natur og biodiversitet og politisk-ideologiske strømninger baseret på ”naturlige” eller ”naturens løsninger” er udfordrede af det faktum, at vi er blevet 8 mia. mennesker i verden.

Kernen i InNovaSilvas indsats er at arbejde på et vidensbaseret grundlag. Det vil sige forske og udvikle løsninger, der er baseret på naturvidenskabelige metoder og indsamlede data til at belyse og kvantificere kausale sammenhænge.